Turvallisuuspäällikkö syytettynä miljoona petoksesta!

Poliisi tiedotta saaneensa valmiiksi laajan petos- ja virkarikoskonaisuuden. Poliisin tutkimat tapahtumat ovat sijoittuneet noin vuoden pituiselle ajanjaksolle vuosien 2021 – 2022 välille. Rahallinen hyöty rikoksesta epäilylle on ollut monia miljoonia euroja. 

Itä-Uudenmaan poliisin tutkima petoskokonaisuus on koostunut kolmesta eri osa-alueesta. Tutkittavana on ollut Järvenpäähän ja Raaseporiin aikavälille 2.11.2021-25.10.2022 sijoittuva törkeä petos, jossa on yksi rikoksesta epäilty.

Järvenpäähän, aikavälille 2.11.2021-31.8.2022 sijoittunut virkavelvollisuuden rikkominen, jossa on 14 rikoksesta epäiltyä sekä Helsinkiin, aikavälille 3.11.2021-26.1.2023 sijoittuva turvallisuuspalvelurikkomus, jossa on neljä rikoksesta epäiltyä.

Tutkittavana olleen rikoskokonaisuuden epäillyt tekotavat ja asiasisältö ovat olleet sellaisia, että se on tehnyt siitä yhteiskunnallisesti merkittävän ja sen selvittämisintressi poliisissa on ollut suuri.

– Esitukinnan aikana media on toistuvasti esittänyt tietopyyntöjä, mutta niihin ei tutkintaa vaarantamatta ole pystytty vastaamaan.

– Rikoskokonaisuudessa epäillään käytetyn huomattava määrä julkisia varoja yksittäiseen asiaan, kertoo asiassa tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Juha Springare poliisin tiedotteessa.

Kymmenien tuhansien sivujen esitutkinta

Poliisi on tehnyt asian tiimoilta poikkeuksellisen suurta esitutkintaa. Esitutkinta on kestänyt esiselvityksestä valmistumiseen noin kaksi vuotta. Esitutkintamateriaalia on kaikkiaan noin 10 000 sivua.

Esitutkinnan aikana on kuultu noin 90 henkilöä ja tehty useita erityisiä kotietsintöjä ja erityisiä laite-etsintöjä. Asiaan on määrätty etsintävaltuutettu. Asiassa on myös laadittu rikosperusteinen selvitys taloudellisesta hyödystä, vartijoiden määrästä ja työtunneista. 

Tiedotteen mukana asia liittyy tapaukseen, missä turvakodissa asuvalle perheelle järjestettiin ympärivuorokautinen vartiointi. Esitetty uhka liittyi mahdolliseen kunniaväkivaltaan käynnissä olevaan avioeroprosessiin liittyen. 

Ympärivuorokautinen vartiointi perheelle oli hyvin poikkeuksellista ja esitetty uhka oli huolestuttava, koska asianosaisina oli myös lapsia.

Turvallisuuspäällikkö yksi pääsyytetyistä

Asian esitutkinnassa on selvinnyt, että vartioimisliikkeen turvallisuuspäällikkö olisi erehdyttänyt sosiaaliviranomaisia jatkaakseen perheen ympärivuorokautista vartiointia. Esitutkinnassa ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan konkreettista uhkaa perheelle.

Perheen uhka-asia on ollut poliisin asiaan erikoistuneiden toimintojen käsittelyssä ja poliisin arvioiden mukaan uhka on ollut matala.

Sosiaaliviranomaiset ovat tehneet perheeseen kohdistuvia päätöksiä turvallisuuspäälliköltä saamillaan epäillyillä perusteettomilla tiedoilla. Vartiointia jatkettiin perustuen ainoastaan turvallisuuspäällikön tuottamaan tietoon. 

Hänen myös epäillään ohjeistaneen vartioimisliikkeen työntekijää virheellisesti upottamaan matka- ja tarvikekuluja laskutettaviin työtunteihin.

Myös ELY-keskukselta on haettu vartiointikustannuksiin liittyviä korvauksia. ELY-keskus on maksanut jo korvauksia 1,1 miljoonan euron edestä. Osa korvaushakemuksista on käsittelemättä.

Poliisin tiedotteen mukaan kaikkiaan turvallisuuskustannukset ovat liikkuneet kolmen miljoonan luokilla. Asia on siirtynyt poliisilta syyttäjälle, joka vastaa jatkossa asian tiedottamisesta.

Lähde: Poliisi